? انجام پروژه های محاسباتی و نرم افزاری مهندسی شیمی - PETROLMAN
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

PETROLMAN

انجام پروژه های محاسباتی و نرم افزاری مهندسی شیمی

انجام پروژه های مربوط به مهندسی شیمی 

 

پروژه های مربوط به درس اقتصاد و طراحی کارخانه(سایزینگ و برآورد اقتصادی) 

برنامه نویسی های درس محاسبات عددی با MATLAB 

پروژه SIMULINK مربوط به درس کنترل 2 

ران PFD توسط نرم افزار HYSYS 

پروژهای FINAL مهندسی شیمی 

 

 

اسماعیل اسماعیل زاده

۰۹۱۵۱۸۸۷۸۷۴