? اجکتور(Ejector) - PETROLMAN
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

PETROLMAN

اجکتور(Ejector)

 


اجکتور

 

اجکتور (Ejector) :

یک اجکتورنوع ساده شده ای از یک پمپ خلاء یا یک کمپرسور خلاء می باشد که در آن هیچگونه پیستون ، شیر یا روتور و دیگر اجزای متحرک وجود ندارد . بخار با فشار بالا به محفظه بخار وارد می شود و در حین عبور از نازل بخار منبسط شده و نازل را در یک سرعت بسیار بالایی ترک می نماید ، هوا ، گاز یا بخار مخلوط مایع از طریق مایع و بوسیله نازل مکش وارد می شود . در اینجا هواو دیگر مخلوط به وسیله بخار با سرعت بالا به ورودی دیفیوزر یا نازل ونتوری شکل وارد می شود و سپس از انتهای دیفیوزر خارج می شود در دیفیوزر سرعت زیاد و فشار کم سیال به سرعت کم و فشار زیاد سیال تبدیل می شود که از فشار مکش مخلوط هوا بیشتر و یا به عبارت بهتر هد سرعت مخلوط به فشار تبدیل می شود که از فشار مکش مخلوط هوا بیشتر ولی از فشار بخار ورودی کمتر می باشد .

 

استفاده از اجکتورها برای کاربرد های مناسب متکی بر فاکتور های زیر می باشد :

1- فشار بخار : انتخاب اجکتور بر مبنای فشار مینیمم خط انتخاب شود .

2- دمای آب : انتخاب بر مبنای دمای ماکزیمم آب می باشد .

3- دما و فشار مکش : احتیاجات کلی فرآیند باید در نظر گرفته شود ، انتخاب معمولا" به وسیله مینیمم فشار مکش مورد نیاز (بالاترین خلاء) می باشد .

4- ظرفیت مورد نیاز

 

خصوصیات اجکتورها (Features) :

اجکتورها خصوصیات زیر را ، که انتخابی خوب برای تولید اقتصادی مداوم شرایط خلاء را ایجاد می نمایند ، دارا می باشند :

1- ا با مخلوط های بخار خورنده خشک یا مرطوب کار می کنند .

2- یک خلاء منطقی مورد نیاز برای عملیات صنعتی را ایجاد می نماید .

3- در سایز های مختلف برای ظرفیت های کم و زیاد موجود می باشند.

4- استفاده از آن راحت و بازده آن خوب می باشد .

5- هیچ قسمت متحرکی ندارند بنابراین هزینه تعمیر آنها پایین و عمل آنها اگر خورندگی عامل مزاحمی نباشد یکسان و یکنواخت است .

6- عملیات آنها ایمن تر و می توان از اجکتور ها در محل گازهای قابل انفجار استفاده نموده و خطر انفجار توسط جرقه را بر طرف ساخت .

7- عملیات مداوم در محدوده طراحی دارند .

8- هزینه های ساخت به طور نسبتا" خوبی نسبت به پمپ خلاء مکانیکی پایین و همچنین فضای کمی را اشغال می کنند .

انواع اجکتورها :

اجکتور می تواند یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشد . در استفاده از اجکتورها به صورت چند مرحله ای ممکن است از کندانسور استفاده شود . (Intercondenser) که به سیستم اجازه می دهد در فشار های مطلق پایین تر از یک مرحله ای عمل نماید .

وقتی که بار ورودی زیادی داشته باشیم به صورت موازی به کار برده می شوند و یا به این دلیل که اگر قسمتی از سیستم فرآیند دچار خرابی شد و نیاز به تعمیر داشت بدون ایجاد مشکل برای قسمت های خراب از سایر قسمت ها جدا می شود .

واحدهای چند مرحله ای سری برای فشار های پایین مورد نیاز می باشد .