? موقعیت و بازار کار مهندسان شیمی - PETROLMAN

PETROLMAN

موقعیت و بازار کار مهندسان شیمی


موقعیت و بازار کار مهندسان شیمی


● صنایع گاز

فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی صنایع گاز پس از پایان تحصیلات می توانند در پالایشگاههای گاز کشور و یا در دیگر صنایع مربوط به این رشته مشغول به کار شوند. در حال حاضر زمینه کار برای فارغ التحصیلان به دلیل ملی بودن صنعت نفت و گاز، بیشتر در بخش دولتی است ولی برخی شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری که در این زمینه فعالیت می کنند، فارغ التحصیلان این رشته را جذب می کنند. با توجه به نیاز کشور به انرژی برای راه اندازی بخش صنعت و حمل و نقل و همچنین استفاده از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه در برخی از صنایع ، لازم است میدانهای گاز توسعه یابند و پالایشگاههای جدید گاز نیز احداث شوند.

بنابراین مهندسان شیمی متخصص در صنایع گاز می توانند نقش مهمی را در پیشرفت کشور به عهده داشته باشند.

● صنایع غذایی

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارخانه های قند، روغنهای نباتی، کنسروسازی ، لبنیات پاستوریزه، آماده سازی مواد گوشتی، صنایع نوشابه سازی، صنایع استخراج اسانس، چای، سردخانه ها و واحدهای نگهداری از مواد غذایی کار کنند.

● طراحی فرآیندهای صنایع نفت

فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت پس از پایان تحصیلات می توانند در پالایشگاههای نفت کشور و یا در دیگر صنایع مربوط به این رشته مشغول به کار شوند . در حال حاضر زمینه کار برای فارغ التحصیلان به دلیل ملی بودن صنایع نفت و گاز ، بیشتر در بخش دولتی است ولی برخی شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری که در این زمینه فعالیت می کنند، فارغ التحصیلان این رشته را جذب می کنند.

● پالایش

فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی صنایع پالایش پس از پایان تحصیلات می توانند در پالایشگاههای کشور و یا در دیگر صنایع مربوط به این رشته مشغول به کار شوند. در حال حاضر زمینه کار برای فارغ التحصیلان به دلیل ملی بودن صنعت نفت و گاز، در بخش دولتی مهیاست. برخی شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری نیز که در این زمینه فعالیت می کنند، فارغ التحصیلان این رشته را می توانند جذب کنند.

● صنایع پتروشیمی

فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی ? صنایع پالایش پس از پایان تحصیلات می توانند در پالایشگاههای کشور و یا در دیگر صنایع مربوط به این رشته مشغول به کار شوند. در حال حاضر زمینه کار برای فارغ التحصیلان به دلیل ملی بودن صنعت نفت و گاز، در بخش دولتی فراهم است. برخی شرکتهای مشاوره ای و پیمانکاری نیز که در این زمینه فعالیت می کنند، فارغ التحصیلان این رشته را می توانند جذب کنند.

● وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر

هر کارخانه تولیدی اعم از کوچک یا بزرگ نیاز به یک مهندس شیمی دارد. چرا که تقریبا در تمام فرآیندهای نوین از مواد شیمیایی استفاده می کنند و در حقیقت رشد شگرف صنعت در قرن گذشته تا حدود زیادی مدیون مهندسی شیمی بوده است. به همین دلیل در کشورهای صنعتی این رشته اهمیت ویژه ای دارد. تا جایی که میزان تولید و مصرف اسید سولفوریک یک کشور را ، شاخص گستردگی صنایع آن کشور می دانند. چون اسید سولفوریک در صنایع شیمیایی کار برد بسیاری دارد و مصرف آن در هر کشور نشانگر گستردگی صنایع شیمیایی و در نهایت کل صنعت آن کشور است.

رشته مهندسی شیمی در کشور ما نیز یکی از رشته های مهم و پرکاربرد می باشد. چرا که ما به عنوان یک کشور نفت خیز برای استخراج، پالایش ، انتقال نفت و همچنین برای تبدیل نفت به فرآورده های شیمیایی که دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند، نیاز به تخصص مهندسین شیمی داریم.

فعالیت در دو بخش مهم صنعت تنها منحصر به مهندسین شیمی می شود. یعنی تنها یک مهندس شیمی می تواند در یکی از این دو بخش فعالیت داشته باشد که این دو بخش عبارتند از:

الف) طراحی راکتورها ؛ به عبارت دیگر دستگاههایی که در آنها واکنش های شیمیایی اتفاق می افتد. مثل راکتورهای صنعت پتروشیمی که در آنها از ترکیب دو یا چند ماده ، ماده جدید به وجود می آید.

ب) طراحی دستگاههایی که به جداسازی مواد می پردازند. برای مثال نفت خام، مخلوط پیچیده ای است که از ترکیب مواد بسیاری تشکیل شده است و به همین دلیل به صورت اولیه قابل استفاده نمی باشد. بلکه باید تجزیه شده و از آن نفت سفید، گازوئیل، بنزین، مازوت و ... به دست بیاید. کار فوق توسط دستگاه تقطیر انجام می گیرد که طراحی آن بر عهده مهندسین شیمی است. البته فرآیند جداسازی منحصر به تقطیر نیست بلکه انواع و اقسام تحولات را داریم که در آن تحولات، جداسازی مواد انجام می گیرد مثل استخراج مایع از مایع ، دستگاه جذب سطحی ، لیچینگ و موارد متعدد دیگر.

به عبارت دیگر مهندس شیمی دستگاههایی را طراحی می کند که در آنها واکنش های شیمیایی و یا فرآیند جداسازی انجام می گیرد که البته محصول هر یک از دستگاههای فوق ارزش افزوده بسیار زیادی دارد.

صنایع شیمیایی نه تنها باعث افزایش سرمایه و بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور می شود بلکه در ایجاد بازار کار نیز بسیار موثر است. برای مثال با ایجاد هر شغلی در صنعت پتروشیمی حدود بیست شغل در صنایع پایین دستی و وابسته به وجود می آید. در این میان مهندسین شیمی به عنوان گردانندگان این صنایع نقش بسیار مهمی دارند. در واقع اگر در کشور ما سرمایه گذاری صنعتی زیاد شود، جامعه به شدت نیاز به مهندس شیمی دارد، چون علاوه بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، همه کارخانه ها از جمله کارخانه های سیمان، سرامیک، صنایع غذایی و حتی نیروگاهها به مهندس شیمی نیاز دارند.