? طراحی نمای داخلی وخارجی ساختمان با 3D MAX- VRAY - PETROLMAN

PETROLMAN

طراحی نمای داخلی وخارجی ساختمان با 3D MAX- VRAYطراحی نمای داخلی وخارجی

 ساختمان با
 
3D MAX- VRAY


جهت طراحی نمای داخلی و خارجی ساختمان با 3D MAX-VRAY شما می توانید تصاویری از زوایای مختلف نما یا ساختمان خود تهیه نموده و به آدرس الکترونیکی مهندس میثم اسماعیل زاده ارسال نماید و از طریق تماس تلفنی جهت طراحی نمای مورد نظر اقدام نمایید.
  •  انجام پروژه های دانشجویی با اتوکد (OUTO CAD)
  • انجام پروژه های دانشجویی با   3D MAX
  • نمونه هایی از طرح های انجام شده و اجرا شده به صورت اینترنتی در ذیل آمده است.


با تشکر
مهندس میثم اسماعیل زاده
Email: esmailzadeh.meysam@yahoo.com

cel: 09155864863